Puljemidler til lokal begrønning

Du kan nu søge om støtte til at gøre dit lokalområde lidt grønnere. Københavns Kommune har afsat en pulje, der har til formål at få Københavnerne til at gå sammen lokalt og i fællesskab igangsætte grønne initiativer. Kommunen håber, at der bliver lavet grønne mødesteder og haver, der kan være med til at fremme det lokale byliv.

Der er fokus på initiativer, hvor grupper/foreninger i fællesskab er i gang eller gerne vil etablere grønne mødesteder, haver o. lign.. Det er de nære grønne oplevelser med planter og natur, der kan være med til at fremme lokalt fællesskab og byliv, som er i centrum. Små grønne succeser, der inspirer, skaber glæde og liv i byen.

Puljen støtter grønne initiativer
Der kan søges støtte til mindre, grønne initiativer, der:


  • Gør byen grønnere ved at skabe grønne mødesteder, haver og grønne oaser
  • Får mennesker til at gøre noget sammen og fremmer lokale fællesskaber og lokalt byliv
  • Får mennesker til at gøre noget selv og sammen til gavn for byen
  • Er offentligt tilgængelige

I den forbindelse er der afsat en pulje på 400.000 kr., som skal komme byens borgere til gode. Der kan søges om støtte til grønne initiativer, hvori der indgår frivilligt arbejde. Pengene uddeles i portioner på mellem 1.000 kr. og 50.000 kr. Der lægges vægt på, at de støttede projekter er forskellige og ligger fordelt over hele byen.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for at søge er den 31. maj 2011.

Mere information
Link til Center for Park og Naturs hjemmeside, her kan du også hente ansøgningsskema.