Skoledistrikter skal ændres

Skoledistrikterne er ved at blive revideret i hele byen. Det sker hvert år, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen vurdrer, hvordan skolernes grunddistrikter passer sammen med elevsøgningen og skolernes fysiske faciliteter. Andre hensyn kan også spille ind. Det gælder f.eks. fordelingen af tosprogede elever på de forskellige skoledistrikter.

Fra Tagensbo til Utterslev Skole
På Bispebjerg foreslås det, at en del af Tagensbo Skoledistrikt flytts til Utterslev Skole, der samtidig udbygges med et spor. Hvis ændringerne vedtages, vil de træde i kraft ved skoleåret 2011/12. De nye distrikter vil gælde for børn, der skal starte i børnehaveklasse eller børn, som flytter til området.

Høringsfrist
Forslaget er i høring til den 13. august 2010.

Mere information
Download Indstilling om ændringer af skoledistrikter, Børne- og Ungdomsudvalget
Download Høringsbrev fra forvaltningen
Download Bilag 1: Oversigt over ændringer

 

Skoledistrikter skal ændres

De skraverede områder på kortet foreslås flyttet fra Tagensbo til Utterslev Skoles distrikt. Det er blandt andet dele af Møntmestervej, Rentemestervej, Skoleholdervej og Dortheavej.