Udarbejdelsen af høringssvar er et af Lokaludvalgets vigtigste opgaver – og du kan deltage i processen!

Lokalpolitik & Lokalkendskab

Københavns Kommune skal høre Bispebjerg Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Bispebjerg Bydel. Der bliver derfor formuleret lokalpolitiske holdninger, når Bispebjerg Lokaludvalg laver høringssvar. Og der bliver formidlet vigtige informationer om bydelen til politikerne på Rådhuset, når Lokaludvalget afgiver høringssvar. Derfor er udarbejdelsen af høringssvar et af Lokaludvalgets vigtigste opgaver. 

Giv dit bidrag til høringssvarene

I Lokaludvalget er vi ivrige efter synspunkter og holdninger til  høringssager fra bydelens borgere. Vil du bidrage til en høringssag, kan du give dine inputs til sekretariatet eller det fagudvalg, der behandler en konkret høringssag. Du kan også  deltage i fagudvalgenes interne møder om sagen og selvfølgelig i de offentlige arrangementer, som Lokaludvalget laver som led i høringerne.

Høringssager

Alle høringssager bliver annonceret på vores forside via Københavns Kommunens elektroniske høringsportal Bliv Hørt.

På Bliv Hørt kan du også skrive dine kommentarer til høringer.

Dagsordener og referater

Find mødemateriale, dagsordener, referater og læs mere om lokaludvalgene i Københavns kommune her.

Referater fra møder i Borgerrepræsentationen

Få adgang til det skrevne ord fra møderne i Borger-repræsentationen. Læs referater

Bispebjerg Lokaludvalg | Rentemestervej 76, 2. sal | 2400 Kbh. NV | bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk | web by DZ-015