Høringer

Udarbejdelsen af høringssvar er et af Lokaludvalgets vigtigste opgaver – og du kan deltage i processen! Nederst på denne side finder du alle lokaludvalgets høringssvar