Grønne Korridorer

Bispebjerg bydel har mange grønne m2, men hvor Utterslev Mose, Emdrup Søpark og Lersøparken er fredet, så er de øvrige grønne m2, som netop binder det hele sammen, ikke fredet og dermed ikke sikret som grønne områder.

Lokaludvalget har derfor indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening København om at kortlægge 9 konkrete områder i bydelen, som ønskes fredet.

De 9 områder er Lersø Parkallé, Søgårds Have, Emdrupsborgs Have, Søborghus Rende, KFUM parken, Bispebjerg Parkallé, Jeppes Allé, Bispebjerg Kirkegård og Jensens Klints Plads – men minus de steder, der er planer om at etablere skæve boliger!

Det handler både om, at nogle af disse områder kan være i fare for at blive bebyggede, andre har et stort potentiale for forbedring ift. mere biodiversitet og flere rekreative oplevelser, og ikke mindst så bidrager alle 9 områder til at binde byens grønne rum sammen. Og netop sammenbindingen er vigtig ift. spredning af flora og fauna fra område til område.

DN’s Hovedbestyrelse skal 1.december beslutte, om DN vil rejse en fredningssag for områderne.

 Du kan læse mere om formålet og de enkelte områder i rapporten ved at klikke på ikonet her.

Arbejdsgruppen består af følgende lokaludvalgsmedlemmer: Tom Jørgensen, Merete Pedersen, Jørgen Martinus Hansen, Alex Heick og Per Vandrup

Arbejdsgruppen består af følgende lokaludvalgsmedlemmer:

Tom Jørgensen, Merete Pedersen, Jørgen Martinus Hansen, Alex Heick og Per Vandrup