Danmarks Naturfredningsforening København og Bispebjerg Lokaludvalg er ved at planlægge tre naturvandringer i foråret:

Søborghus Rende – den skjulte naturperle

Lørdag d. 20. april kl. 13.00-15.00. Startsted: Dunhammervej.

Special guest: Henrik Vejre, professor på Københavns Universitet.

Den historiske barokhave og byens udvikling

Lørdag d. 11. maj kl. 13.00-15.00. Startsted: Hjørnet Strødamvej/Lersø Parkallé ved bustoppestedet.

Special guest: Jens Thejsen, forfatter og naturkonsulent

Sigtelinjer til Grundtvigskirken – den storslåede kulturarv

Lørdag d. 25. maj kl. 13.00-15.00. Startsted: Gruspladsen ved Rådvadsvej / Bispebjerg Parkallé

Speciale guest: Tina Saabye, tidligere stadsarkitekt i København

 

Danmarks Naturfredningsforening København og Bispebjerg Lokaludvalg samarbejder om at få fredet 9 grønne korridorer i Bispbjerg som vil gavne biodiversiteten og de rekreative muligheder.

Sammen inviterer vi til tre naturvandringer. Hver vandring indledes med visionen for fredning af områderne, og de kan derfor opleves uafhængigt af hinanden. Til hver vandring inviteres en “special guset”, som giver et fagligt indblik og perspektiv i forhold til byplanlægningen, kulturarven og biodiversiteten.

Vandringerne er omkring 2 km lange og varer ca. 2 timer. Det er gratis og tilmelding sker til zm9u@kk.dk. Husk praktisk tøj.