Overdækningen af Helsingørmotorvejen

Overdækningen af Helsingørmotorvejen er drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, som vil spørge videre efter midler.

Vi har længe i lokaludvalget forsøgt at råbe højt om Helsingørmotorvejen, som både skaber forurening og støj, og er med til at kløve Ryparken og Lundhus over i to separate og fragmenterede bydele. For at bekæmpe dette og som et led i at bekæmpe støjgener og skabe et grønnere København, ønsker Bispebjerg Lokaludvalg og borgerne i Ryparken-Lundehus en overdækning af Helsingørmotorvejen.

Vi er derfor meget glade for at der nu endelig sker noget, og at en overdækning af Helsingørmotorvejen blev drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, hvor der blev besluttet at bede om midler. Især da trafikproblemerne på strækningen kun står til at blive endnu værre ifm. Lynetteholmen og Østlig Ringvej – med en stigning på trafikmængder på helt op til 30%. 

Overdækningen skal også fungere som et nyt grønt byrum, der indbyder til aktivitet og samvær.

Vi er glade for, at man endelig vil begynde at prioritere Ryparken-Lundhus området.

Konferencen om Østlig Ringvej

Onsdag d. 29. september 2021 inviterede lokaludvalgene i Amager Vest, Bispebjerg og Østerbro borgere og politikerer til en konference om Østlig Ringvej.

“En Østlig Ringvej skal sikre trafikforbindelser til Lynetteholmen, og aflaste store dele af Indre By. Men hvad bliver konsekvenserne for de omkringliggende trafikale hovedårer? For lokaludvalgene i Amager Vest, Bispebjerg og på Østerbro er der frygt for, at Helsingørmotorvejen, Nordhavnsvej og Øresundsmotorvejen vil få meget mere trafik til stor gene for beboere i områder som Ryparken, Lundehusområdet og Ørestad. Derfor inviterer de tre lokaludvalg til konference med faglige indlæg og politiske debatter.”
Overborgmester Lars Weiss holdt åbningstalen og til debatten var der sørget for et stærkt hold af Borgerrepræsentationens spidskandidater og repræsentanter fra Folketinget. Nynne Bjerre, som mange kender fra TV-programmet Deadline, var moderator på debatten.

Det var fantastisk at se et så stort engagement både fra politikere og borgere, om at få fundet en fælles løsning.

I Bispebjerg Lokaludvalg var vi især glade for at vores forslag om en overdækning af Helsingørmotorvejen,  “den grønne port”,  nåede hele vejen ind på Rådhuset, og blev nævnt af Overborgmester Lars Weiss i hans åbningstale til konferencen.

Hvis du vil vide mere om trafikproblemerne med Østlig Ringvej kan du læse Ingeniørens artikel om det her.

Hvis du ikke nåede at deltage i konferencen, kan du heldigvis se den her: https://vimeo.com/622246465

Du kan læse aftenens oplæg her: slides_østligringvej_PDF