Konference: Hvordan påvirker en Østlig Ringvej byen?

Amager Vest, Bispebjerg og Østerbro Lokaludvalg byder på en spændende konference med faglige indlæg og politiske debatter.

Onsdag d. 29. september kl. 17.00-20.00 i Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K.

Tilmelding er nødvendigt, og der er max plads til 125 personer. Tilmelding til fj1i@kk.dk senest 20. september.

Overborgmester Lars Weiss holder åbningstalen. Til debatten har vi sørget for et stærkt hold af Borgerrepræsentationens spidskandidater og repræsentanter fra Folketinget. Nynne Bjerre, som mange kender fra TV-programmet Deadline, er moderator på debatten.

 

Eller lyt med live via dette link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdiODBmMTktYTViNy00NTEwLWJkMjEtZDIyMTFlNjRlYWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4bf6000-7dd6-4f26-9f9c-c8f8105fc06e%22%2c%22Oid%22%3a%221dab3277-cc1b-447e-818d-a7c696d0a172%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Spørgsmål kan udelukkende stilles af de fysisk fremmødte.

 

Baggrund:

Formålet med Østlig Ringvej er både at sikre trafikal betjening af Lynetteholmen men også at aflaste store dele af Indre By ved at føre trafikken udenom byen. Samtidig koncentrerer man dog også trafik på de store trafikårer i byens yderområder, hvilket kan give en række kedelige effekter. Forundersøgelserne af Østlig Ringvej bygger på en antagelse om, at bilejerskabet i København vil være faldende, hvilket står i kontrast til den nuværende udvikling.

Den stigende trafik på de indgående motorveje både sydfra og nordfra, er et problem i sig selv. I forvejen er de stærkt belastede og med boliger, som ligger tæt op ad motorvejen. Støj og partikelforurening er i forvejen høj, og med op til 30 % øget trafik, risikerer vi at skabe nogle boligområder, hvor de ressourcestærke flytter fra. Herudover er der en markant bekymring for sivetrafik i nærområderne til den Østlige Ringvej.

André Vedgren, formand for Amager Vest lokaludvalg udtaler: ”Vi er særligt bekymrede for om Østlig Ringvej vil generere mere trafik på Øresundsmotorvejen (E20), der bl.a. går gennem Ørestad City. Den netop indgåede aftale om en ny infrastrukturplan indebærer en udvidelse af Øresundsmotorvejen med et ekstra spor i hver retning. En forøgelse af trafikken vil blive en belastning for de mange borgere, der bor i og omkring Ørestad.”

I Bispebjerg er der også stor bekymring for den øgede belastning på Helsingørmotorvejen. Alex Heick udtaler ” Den inderste del af Helsingørmotorvejen er i forvejen den højeste belastede motorvej i Københavnsområdet. Med 30 % mere trafik bliver det et mareridt for beboerne i Ryparken og Lundehusområdet”.

Østerbro Lokaludvalg deler Bispebjergs frustrationer, og Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg udtaler: ”Vi er meget bekymret for, at den stigende trafik på Helsingørmotorvejen/Nordhavnsvej vil resultere i egentlige trafikpropper og at det vil medføre sivetrafik fra opkørslen ved Svanemøllen/Nordhavn og gennem på Østerbro”.

 

Lokaludvalgenes anbefalinger:

De tre Lokaludvalg har derfor en række klare anbefalinger til politikerne, som de ønsker drøftet på konferencen:

  • Udvid miljøkonsekvens undersøgelsen: Der er lagt op til at den kommende miljøkonsekvensundersøgelse kun inddrager anlæg og drift for selve Østlig Ringvej. Men mange af de helt store effekter af Østlig Ringvej vil vi se i områderne der støder op til og er tilkørselsveje til Østlig Ringvej, og derfor skal miljøkonsekvensundersøgelsesområdet udvides. Vi skal se på alle de reelle konsekvenser.
  • Trafikanalyse: Der skal laves en grundig trafikplan for det meste af byen, som går i dybden med ændrede trafikmønstre som Østlig Ringvej forårsager.
  • Trafikøer: At der fra starten indtænkes trafikale forbedringer (etablering af trafikøer), som vil mindske sivetrafikken i nærområderne, hvor tilkørsel til Østlig Ringvej vil ske.
  • Overdækninger: De 2 motorvejsstrækninger (Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen) skal delvist overdækkes. For Helsingørmotorvejens vedkommende er det den lavtliggende del i Ryparkenområdet, som ønskes overdækket i en let konstruktion som skaber sammenhæng i byområdet (se projektbeskrivelse Den grønne port), fordi vejen belastes markant mere end i dag. Øresundmotorvejen ønskes overdækning ved området ved Ørestad City, hvor overdækningen kan bruges til grundsalg, fordi motorvejen i den netop indgåede trafikaftale forventes en merbelastning og planlægges at blive udbygget med et ekstra spor i begge retninger.
0 kommentarer

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.