Nye beboere på vej til Bjergvænget

Bjergvænget kan formentlig snart tage imod borgere, som tidligere har boet på  bocenter Hedelund i Greve. Det er borgere med nedsat funktionsevne, som flytter til København og får mere selvstændige og tidssvarende boliger med eget køkken og bad. Socialforvaltningen mangler aktuelt egnede boliger til formålet, og ønsker derfor at overtage 36 boliger på Bjergvænget fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

33 af de 36 lejligheder skal anvendes til boliger og de øvrige tre til serviceareal for personalet og beboerne. Botilbuddet samles så vidt muligt i den selvstændige boligblok Bispebjergvej 41-51, som indeholder 36 2-værelses boliger. Bjergvænget har i alt 187 boliger fordelt på 26 opgange.

De nye naboer
Socialforvaltningen vil anvise nogle af de mest velfungerende beboere fra Bocenter Hedelund til Bjergvænget. Socialforvaltningen har derfor en tiltro til, at de vil kunne indgå i et godt naboskab blandt de øvrige beboere i lokalområdet.

Personale
Der vil være fast tilknyttet personale til boligerne i Bjergvænget mellem kl. 0700 og 2300. Om natten vil det være muligt at tilkalde en nattevagt. En liste med kontaktoplysninger til personalet og nattevagten vil blive udleveret til de relevante nuværende beboere i Bjergvænget. Det skal dog understreges, at de beboere fra Hedelund, der er påtænkt at skulle flytte til Bjergvænget, selv er vant til at ringe efter nattevagten, hvis de skulle have behov for det. Der er derfor ikke tale om, at de nuværende beboere får udleveret kontaktoplysningerne for, at de skal tage et særligt ansvar i forhold til de nye beboere, hvis de oplever noget uhensigtsmæssigt. Der er alene tale om en foranstaltning, der forhåbentligt kan skabe en form for tryghed hos de nuværende beboere, da de med kontaktoplysningerne altid vil have et sted at henvende sig.

Informationsmøder
Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sammen med Lejerbo afholdt møde med afdelingsbestyrelsen i Bjergvænget og orienteringsmøde med beboerne. Derudover vil der blive afholdt opfølgningsmøder med beboerne i den konkrete blok (beboere på Bispebjergvej 41-51), hvor forvaltningerne vil indgå i en tættere dialog med beboerne om projektet, herunder mulighederne for at flytte, målgruppen og personalestøtten m.m.

Bispebjerg Ældreråd inviterer til informationsmøde den 23. maj kl. 10 – 12 i Kulturhuset. Mødet støttes økonomisk af Lokaludvalget.

Høring 
Bispebjerg Lokaludvalg har fået forslaget i høring til den 7. juni.

Mere information
Download Høring om overtagelse af boliger i Bjergvænget