Genskabelse af Lersøen

APPEL TIL POLITIKERNE

Afsæt de fornødne midler til de videre undersøgelser og etablering snarest.

Forestil dig…

Nede i den lavtliggende Lersøpark klukker vandet, det er den gamle Lersøkilde, som springer igen. Den store nye sø i parken har givet en masse nyt liv: spændende planter vokser langs kanten, et par ænder svømmer rundt, ja engang imellem lander fiskehejren også. Børnene løber langs kanten og leger, en dreng roder med en pind i vandet i håb om at fange et insekt…

Omme bag kolonihaverne ligger Integrationsbyhaverne, hvor glæden er stor efter de har fået adgang til det rene kildevand. Nu er det slut med at en stor lastbil skal komme to gange om året og læsse vandtanke af ved haverne – det føles allerede som en absurd tanke at det var sådan for få år siden, når det rene kildevand løb få meter under jordens overflade.

Vandmængderne er rigelige, og derfor har kommunen også lavet en form for reservoir hvor de kan hente vand til vanding af byens træer. Hedebølgerne om sommeren kommer oftere end før, og det gør behovet for vanding større.

De indre søer nyder også godt af Lersøkilden, for selv i tørkeperioden er der vand i søerne. Folk husker stadig stanken, dengang vandtilførslen var begrænset og søerne tørrede ud i de varme somre. Ja bortset fra at hundredevis af forsvundne cykler igen kom til syne, så var der ikke meget godt at sige om de udtørrede, stinkende søer.

Dette er Bispebjerg Lokaludvalgs vision for genskabelse af den blå/grønne by med afsæt i Lersøparken!

Og det er på alle måder en win-win sag, der flugter med Københavns kommunes egen klimatilpasningsplan.

Side 12 i København Kommunes klimatilpasningsplan:

“I den eksisterende by handler det primært om at forbedre de eksisterende grønne og blå områder og supplere disse bl.a. ved at skabe grønne sammenhængende forbindelser mellem byens grønne og blå områder. Der hvor byen udvikles handler det om at medtænke de grønne og blå løsninger fra start. Klimatilpasning i grønne og blå områder handler i høj grad om indhold og kvalitet og at benytte områderne som et af redskaberne til at forebygge regnvandsoversvømmelser, sikre et fortsat behageligt byklima og en mangfoldig bynatur. De kommende års arbejde handler om at medtænke og sammentænke regnvandsopsamling, nedsivning, biologisk mangfoldighed og forebyggelse af varmeøer i arbejdet for at etablere en grønnere by.”

Problematikkerne

Rent vand sendes til kloak!

Det rene kildevand fra Lersøkilden er ført til kloak. Det vil sige, at det koster penge for HOFOR (og dermed os borgere) og der bruges unødig kapacitet i kloak og på renseanlægget.

De Indre Søer mangler vand 

De Indre Søer tørrer ofte ud i sommerperioderne. Søerne får vand fra vandsystemet via Harrestrup Å, Utterslev Mose, Emdrup sø og videre i rørlagte systemer til de Indre søer. Men når der mangler vand i de Indre Søer, så er det grimt, skaber rådden lugt og skaber grobund for algedannelse.

Det grønne tørster i hedebølgen!

Det er helt absurd at tænke at samtidig med at vi smider rent vand i kloakken, så har vi træer og andet grønt som lider under hedebølgerne. Ja selv store træer er gået ud under den seneste hedebølge i 2018??? Det er både dyrt at bruge drikkevand til vanding, og også forkert, når vi har andre og billigere måder.

Kloakvand i Øresund

Der har været meget medieomtale om kloakvand som ender i Øresund tæt på de badende gæster! Det er ulækkert men faktum når kloaknettet er overbelastet, og derfor skal vi ikke bruge kloaknettet til vand, som slet ikke hører til der.

Vi vil opnå…

Mere biodiversitet i Lersøparken

De fleste kan godt blive enige om, at Lersøparken er en grøn ørken, der er ikke meget biodiversitet i græsset. Åbent vand giver mere biodiversitet fordi det giver anledning til en ny flora og fauna i vandet og i vandkanten.

Rekreativ værdi i Lersøparken

Åbent vand giver oplevelser, fordi der opstår et nyt og rigere liv langs vandkanten. Det giver også nye muligheder for leg for børnene.

Mindske belastning af kloak

Når vi trækker det rene kildevand ud af kloakken, så slider vi mindre på kloak og renseanlæg og skaber plads til mere spildevand, som hører til i kloakken. Det er både økonomisk korrekt, og så mindsker vi også risikoen for overløb til eks Øresund, når der er fyldt op i systemet.

Vanding med kildevand

Kommunen har både brug for vand til vanding af træer og andet grønt under tørkeperioder. Herudover er der også lokale projekter, som eks. Lersøgrøftens integrationshaver, som ingen adgang har til vand til haverne og pt. Får leveret vand i tanke fra en lastbil. Der er penge at spare, når vi ikke bruger vores rene drikkevand til vanding.

Vand til de Indre søer

Når vi kan lede vand til de Indre søer er der også mange fordele: De Indre søer er et prestigeprojekt, som gerne skal tage sig pænt ud. Herudover undgår vi den grimme lugt fra forrådnelse, når der er lavvande, og men fornuftige mængder rent vand der tilføres til søerne, så mindsker vi koncentrationen af fosfor i vandet, som er årsag til algedannelsen. Når der kommer for meget algedannelse, skal der bruges penge på grødeskæring, så dyrelivet kan trives og vandfladen blive klar.

Vigtige dokumenter