Om lokaludvalget

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, som hver har en geografisk afgrænset bydel som indsatsområde. Det første lokaludvalg i Bispebjerg blev etableret i 2007.

Et lokaludvalg består af i alt 25 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 15 aktive i foreninger i bydelen, og 10 er repræsentanter for de 10 politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation (gældende fra den nye samling, som tiltræder i foråret 2022).

Lokaludvalgene har en række specifikke opgaver, de er ansvarlige for. Herunder;

  • Bydelsplaner
  • Dialog med lokale københavnere
  • Høringer og forslag
  • Puljemidler
  • Det lokale miljøarbejde

Du er altid velkommen til at henvende dig til lokaludvalgets sekretariat, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan engagere dig i lokaludvalgets arbejde eller bydelens udvikling.

Sekretariatet hjælper også gerne med information og vejledning om, hvor du kan søge støtte, tilladelse, samarbejde mm. til realisering af lokale initiativer til gavn for bydelen.

Vil du læse mere om lokaludvalg generelt? Klik her.

Dagsordner og referater

Du kan finde alle dagsordner, referater og andet mødemateriale fra lokaludvalget ved at klikke her.

Forslag og sager

Lokaludvalget kan opfordre Borgerrepræsentationen til at tage sager eller forslag op. Har du en sag eller et forslag, der har betydning for bydelen eller dens borgere er du velkommen til at kontakte lokaludvalget.

Sæt præg gennem høringssvar

Høringssvar er din mulighed, for at gøre din stemme hørt. Bispebjerg Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i sager af særlig betydning for bydelen. Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer på Bliv Hørt eller på vores Facebook. Du er også meget velkommen til at sende os dine bidrag på bispebjerglokaludvalg@kk.dk

Søg støtte

Du kan søge Lokaludvalget om økonomisk støtte til initiativer i Bispebjerg, som styrker nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i området. Lokaludvalget har årligt ca. 2 mio. kr. til dette formål, som er samlet i Bispebjerg Bydelspulje.