• Hvordan er det at bo i Bispebjerg?

  Bispebjerg Lokaludvalg er etableret for at styrke lokaldemokratiet og dialogen mellem Bispebjergs borgere og politikerne på Rådhuset. Har du sager eller ideer, som vedrører trivslen og udviklingen i Bispebjerg bydel, er det Lokaludvalget du skal kontakte!

 • Træffer politikerne de rigtige beslutninger?

  Bispebjerg Lokaludvalg er etableret for at styrke lokaldemokratiet og dialogen mellem Bispebjergs borgere og politikerne på Rådhuset. Har du sager eller ideer, som vedrører trivslen og udviklingen i Bispebjerg bydel, er det Lokaludvalget du skal kontakte!

 • Er der sager i bydelen, som politikerne bør reagere på?

  Bispebjerg Lokaludvalg er etableret for at styrke lokaldemokratiet og dialogen mellem Bispebjergs borgere og politikerne på Rådhuset. Har du sager eller ideer, som vedrører trivslen og udviklingen i Bispebjerg bydel, er det Lokaludvalget du skal kontakte!

 • Har du visioner for, hvordan bydelen bliver et bedre sted at bo?

  Bispebjerg Lokaludvalg er etableret for at styrke lokaldemokratiet og dialogen mellem Bispebjergs borgere og politikerne på Rådhuset. Har du sager eller ideer, som vedrører trivslen og udviklingen i Bispebjerg bydel, er det Lokaludvalget du skal kontakte!

Dagsordner og referater

Du kan finde alle dagsordner, referater og andet mødemateriale fra lokaludvalget ved at klikke her.

Forslag og sager

Lokaludvalget kan opfordre Borgerrepræsentationen til at tage sager eller forslag op. Har du en sag eller et forslag, der har principiel betydning for bydelen eller grupper af dens borgere er du velkommen til at kontakte lokaludvalget.

Sæt præg på høringssvar

Bispebjerg Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i sager af særlig betydning for bydelen. Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer på Bliv Hørt. Du er også meget velkommen til at sende os dine bidrag på bispebjerglokaludvalg@kk.dk

Søg støtte

Du kan søge Lokaludvalget om økonomisk støtte til initiativer i Bispebjerg, som styrker nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i området. Lokaludvalget har årligt ca. 2 mio. kr. til dette formål, som er samlet i Bispebjerg Bydelspulje.

Mere information og dokumenter til download

 • Kommissorium for Lokaludvalg

  Her finde du alt information om formålet med og baggrunden for lokaludvalget. Hvilke opgaver lokaludvalget varetager og hvornår lokaludvalget inddrages og udtaler sig til eksterne myndigheder. Download

 • Regulativ for Bispebjerg Lokaludvalg

  Her har du det juridiske regulativ for lokaludvalget. Se det geografiske område der definere Bispebjerg Lokaludvalg, hvordan lokaludvalget sammensættes. Yderligere nøgleord er: Mødevirksomhed, Beslutningsdygtighed, Medlemmernes initiativret, Inhabilitet og Oplysningspligt. Download

Lokaludvalgets fagudvalg

Koordinationsudvalget står for at sikre dagsordener, tager stilling til hastesager, osv.

Bymiljøudvalget behandler høringssvar og sager indenfor b.la. den fysiske planlægning, miljø og klima. Udvalget igangsætter også egne projekter indenfor byrum, trafik, klima og miljø. 

Bylivsudvalget har en tværfaglig tilgang til byudviklingen og behandler sager og høringssvar, der drejer sig om alt fra sundhed, socialpsykiatri, iværksætteri til kultur. Udover at behandle høringssvar arbejder udvalget med lokal vidensopbygning, politikudvikling, bydelsplansprojekter.

Arbejdsgruppen Ryparken-Lundehus er nedsat af Lokaludvalget og består af lokale borgere og lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter, der gør en særlig indsats for at få kommunen til at prioritere en visions- og investeringsplan for Ryparken-Lundehus som en forebyggende indsats.

Af andre interessenetværk har Bispebjerg Lokaludvalg støttet op om initiativer som:

Utterslev Moses Venner fordi det er utrolig vigtigt, at der skabes et stærkt lokalt netværk, der både kan være med at skabe konkrete aktiviteter og engagere sig i Utterslev Moses ve og vel på kort og på længere sigt.

Lokaludvalget er engageret i i tryghedspartnerskabet sammen med Områdefornyelse Nordvest, SSP,  Sikker By Københavns Politi m.fl. Lokaludvalget understøtter dialogen mellem borgere, politikere og lokale aktører. Eksempelvis ved borgermøder, relevante netværksmøde og så videreformidler lokaludvalgets sekretariat oplysninger fra Københavns Politi, SSP og Sikker By ud til interesserede borgere. Ønsker du at blive sat på maillinglisten – så skriv til y71c@okf.kk.dk Din kontaktinformationer vil ikke blive videregivet.

Grønt Netværk er igangsat af Bispebjerg Lokaludvalg til at dele viden og inspiration blandt aktører der fokuserer på begrønning, urban farming og naturpleje på Bispebjerg.

Lokaludvalgsmøder 2021

 • Torsdag den 28. januar kl. 19.00 på Microsoft Teams
 • Torsdag den 25. februar kl. 19.00 På Microsoft Teams
 • Torsdag den 25.  marts kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Onsdag den 28. april kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Torsdag den 27. maj kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Torsdag den 24. juni kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Torsdag den 26. august kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Torsdag den 23. september kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Torsdag den 28. oktober kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Torsdag den 18. november kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej
 • Torsdag den 16. december kl. 19.00 v. Biblioteket Rentemestervej

Lokaludvalgsmøder

LOKALUDVALGSMØDER AFHOLDES INDTIL VIDERE PÅ MICROSOFT TEAMS 

Hvis du som almindelig borger gerne vil deltage og ytre dig under tilhørernes punkt, så skriv til bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk for link til teamsmøde

Lokaludvalget mødes som regel en gang om måneden. På disse møder kan alle deltage, men da der skal træffes beslutning om puljebehandling af offentlige midler, gælder der særlige regler for mødeafholdelsen. Som almindelig borger har man derfor kun mulighed for at ytre sig under det, der kaldes tilhørernes punkt.

Lokaludvalgsmøderne afholdes på:
BIBLIOTEKET
Rentemestervej 76, 2. sal

Lokaludvalget flytter sommetider mødet til andre steder i bydelen, og så vil det fremgå af den udsendte dagsorden.

Lokaludvalgets sammensætning

Bispebjerg Lokaludvalg består af cirka 23 medlemmer, der alle enten bor i bydelen eller er aktive i Bispebjerg.

Det første lokaludvalg i Bispebjerg blev etableret i april 2007.

Lokaludvalgets medlemmer repræsenterer de politiske partier i Borgerrepræsentationen. Dertil kommer medlemmer som repræsenterer forskellige foreninger, som er aktive i bydelen. For hvert medlem af lokaludvalget er der to suppleantposter.

Lokaludvalgenes medlemmer udpeges for en fire-årig periode.

Politisk udpegede medlemmer

 • Ditte Strecker Ekman (Socialdemokratiet)
 • Alex Heick (Konservative)
 • Ebbe Hansen (Socialistisk Folkeparti)
 • Tove Auda (Alternativet)
 • Jonas Vandall Zimsen (Enhedslisten)
 • Kristoffer Bøgelund (Liberal Alliance)
 • Dan Kreutzfeldt (Radikale Venstre)

Repræsentantskabsvalgt fra valggruppen bolig

 • Merete Pedersen (AAB afd. 32)
 • Finn Dyrby Hermansen (Fuglevængets Beboerforening)
 • Pia Liske (FSB Ryparken II)
 • Lennart Frandsen (Emdrup Grundejerforening)
 • Ulla Jørholt (Vejlauget Firkløveret)
 • Martin Wolf Andersen (Emaljehaven III)

Repræsentantskabsvalgt fra valggruppen børn, unge, fritid og integration

 • Per Vandrup (KFUM Spejderne Lundehusgruppen)
 • Ditte Danielsen (Global Kidz)
 • Trine Schaltz (FAKTI)
 • Hari Neupane (Abhiyan Nepal Danmark)

Repræsentantskabsvalgt fra valggruppen miljø, kultur/netværk og iværksætteri

 • Tom P. Jørgensen (Agendaforeningen Nordvest)
 • Troells Melgaard (Utterslev Naturplejelaug)
 • Rasmus Grusgaard (Foreningen FabLab)
 • Vibeke Bidstrup (Grundtvigs Kirke)
Bispebjerg Lokaludvalg | Rentemestervej 76, 2. sal | 2400 Kbh. NV | 26 25 10 17 | bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk | web by DZ-015