Hvert år tilrettelægger lokaludvalgene det lokale miljøarbejde, gennemføre egne miljøaktiviteter og giver økonomisk støtte til lokale miljøprojekter.

Støtte og udvikling

Lokaludvalgene støtter og udvikler det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der sammentænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration.

Interesse og dialog

Lokaludvalgets miljøaktiviteter understøtter kommunens politikker og strategier på området. Herunder Bynaturstrategien, Fællesskab København, Klimatilpasning, Agenda 21- strategien og Københavns Kommunes strategi om at blive CO2 neutral hovedstad. Læs mere om kommunens politiker og strategier her.

Bymiljøudvalget

Lokaludvalget overtog pr. 1. juli 2011 ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde i bydelen.

Bymiljøudvalget tager sig af konkrete emner indenfor især trafik, natur, klimatilpasning og byudvikling og lokalplanssager. Udvalget forholder sig løbende til en række høringer indenfor trafik og byplanlægning. Derudover igangsætter bymiljøudvalget løbende mindre projekter, eller deltager i og skaber dialog og netværk om forskellige aktuelle sager.

Bymiljøudvalget har også i 2016-2017 en særlig opgave med at udarbejde en helhedsplan for Utterslev mose i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Brønshøj Husum Lokaludvalg. Helhedsplanen rummer temaerne, Utterslev mose for hele byen, naturen som social løftestang og sammen om naturparken.

Kontakt Tanja, lokaludvalges miljømedarbejder for yderligere information.

 • Udvalget mødes en gang om måneden og behandler alle sager, der har med miljøspørgsmål at gøre.
 • Udvalget er åbent for alle – også folk der ikke er medlemmer af Lokaludvalget.
 • Hvis du vil høre mere om arbejdet i udvalget, kan du enten kontakte formanden eller sekretariatet.

Find dokumenter fra konference i Dansekapellet om naturen som social løftestang her:

Program pdf,

Naturens potentiale ift mental sundhed,

I naturen med børn og familie pdf,

Om at bruge naturen i arbejdet med folk med sindslidelser pdf,

Naturen som social løftestang pdf

Oplæg om udlodningsmidler pdf

Utterlevs Mose pdf

Grønt Netværk

Grønt netværk Bispebjerg er for alle som arbejder med byhaver, naturplejelaug, begrønning – eller blot interesserer sig for det grønne i bydelen.

Netværket skal bruges til at inspirere hinanden, gøre brug af hinandens konkrete erfaringer, skabe gejst og et fællesskab på tværs af bydelen. Der skal være mulighed for diskussioner om konkrete udfordringer som de lokale projekter støder på, og vi skal hente inspiration fra andre spændende grønne projekter.

Netværket er åbent for alle med interesse for emnet med Bispebjerg som omdrejningspunkt og det er gratis at være med.

Bispebjerg Lokaludvalg står for 2 årlige arrangementer i dette netværk. Hvis du gerne vil være med i netværket så kontakt vores miljømedarbejder Tanja på mail: ZM9U@okf.kk.dk

Oplæg fra tidligere arrangementer:

 • Grønt netværksmøde – november 2017. Oplæg om ‘Byhaver som social kapital’ kan du finde her.
 • Grønt netværksmøde d. 22. maj 2018 – Oplæg om ‘Begrønning i Klerkegården’ af Mads Eliasen. Dokumenter fra arrangementet:
 • Oplæg om indeklima og hvordan det kan forbedres af Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd. Hent oplægget her
 • Grønt netværksmøde d. 3. marts 2020 – Oplæg: Fra Verdensmål til Hverdagsmål v. Marie Daugaard fra Mad og Miljø, kan du finde her.
 • Grønt netværksmøde d. 7. december 2020 – Oplæg: Hvordan bruger vi de grønne områder v. Søren Præstholm fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, kan du finde her.

Mere om miljøindsatsen

 • Arbejde for vedvarende forbedringer i det lokale miljø.
 • Iværksætte aktiviteter, der gør det lettere for borgere, virksomheder og organisationer i bydelen at handle miljøbevidst og ressourcebesparende i hverdagen.
 • Bidrage til udvalgte miljøprojekter og -kampagner i Københavns Kommune, som retter sig mod borgere, virksomheder og organisationer i bydelen, og bidrage til overholdelse af Københavns Kommunes forpligtelser vedrørende lokale miljøindsatser.
 • Samarbejde med lokale miljøaktører i bydelen og på tværs af bydelene om fælles miljøtemaer, hvor lokaludvalgene finder det relevant.

Kontakt vores miljømedarbejder

Hvis du har miljørelaterede spørgsmål, så kontakt miljømedarbejder Tanja Møller Jensen på email eller mobil 40 21 30 76.

Bispebjerg Lokaludvalg | Rentemestervej 76, 2. sal | 2400 Kbh. NV | bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk | web by DZ-015