Nordvest på vej på budgettet

Forhandlingerne om kommunens budget for 2012 er ved at gå igang. Som oplæg til de politiske forhandlingerne har forvaltningerne udarbejdet handleplaner for 8 byudviklingsområder i København. Et af områderne er Nordvest. Forvaltningerne foreslår, at der tilsammen bruges omkring 130 millioner de næste fire år i Nordvestområdet. Pengene foreslås brugt til tre områder: Børne- og ungeområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Trafikområdet. Der er især fokus på at styrke områderne omkring Nørrebro Station, Bispebjerg Hospital og Dortheavej.

Bispebjerg Lokaludvalg har ikke taget endelig stilling til forslagene, men hilser umiddelbart handlingsplanen velkommen. Gennemføres planen, vil det betyde, at der kommer midler til at realisere en række af Lokaludvalgets mærkesager. Du får her et uddrag af nogle af forslagene i handlingsplanen.

Børne- og ungeprojekter
Forvaltningerne foreslår, at der afsættes 4 millioner kroner til anlægsudgifter til et Børne- og Ungehus på Smedetoften 12  og en multibane ved Underhuset på Tagensvej. Derudover skal der gives midler til etablering af daginstitution i bydelen. En 7-mands kunstgræsbane til Lundehusskolen er også med i forslaget.

Cykelstier og grønne områder
Der er forslag om forbedring af cykelforhold på Landsdommervej, Birkedommervej, Vibevej og Frederiksborgvej. På Frederiksborgvej skal der også plantes flere træer, hvis forslaget går igennem. Der foreslås ligeledes afsat 5 millioner kr til udvikling af det grønne bånd, som går gennem Bispeparken til Tagensbo Skole.

Der skal også være bedre stiforbindelser fra Bispebjerg og Emdrup Stationer til Bispebjerg Hospital, og så skal der laves en cykelforbindelse, der forbinder Bispebjerg Station med DSB-arealet.

Trafiksikkerhed
Hastigheden skal dæmpes på Tuborgvej og krydset ved Frederikssundsvej-Tomgårdsvej ombygges i følge handlingplanens forslag.

Belysning og busser
Der foreslås brugt 14 millioner kr til belysning i nordvest i 2012 og så skal køre flere busser på linierne 6A og til flere busafgange.

Mere information
Link til handlingsplanen for Nordvest.