Møde om tryghed i lokalområdet

Vi har den seneste tid oplevet flere episoder med ildspåsættelser, hærværk og anden uro i områderne omkring Smedetoften/ Rentemestervej/Skoleholdervej og Magistervej/Frimestervej. Politiet har i en periode øget patruljeringen i områderne, og der har været flere gadeplansmedarbejdere på arbejde i weekender og om aftenen. Det har haft en positiv effekt. Men problemerne er ikke løst.

Bispebjerg Lokaludvalg inviterer nu 20 repræsentanter for afdelingsbestyrelser og ejendomsfunktionærer/viceværter i de to lokalområder til et møde for at drøfte, hvordan vi kan forebygge ildspåsættelser og hærværk og skabe en mere vedvarende tryghed i områderne. Det er håbet, at mødet vil komme med konkrete forslag til tryghedsfremmende indsatser. Mødet afholdes i samarbejde med Beboerprojekt Bispebjerg på opfordring af SSPs ledergruppe. På mødet vil også Københavns Brandvæsen og lokale institutioner være repræsenteret. Mødet holdes torsdag den 30. september kl. 17 – 19, Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 NV.

Bor du i området, og har din boligforening ikke modtaget en invitation til mødet, må du meget gerne kontakte sekretariatet på: 38 14 02 60 / 26 11 57 18.

Mere information
Download Invitation til møde om tryghed