På ‘klimatogt’ mod det svenske!

Augustenborg – klimaduks i særklasse!
Turen gik til det nok mest i klimakredse, berømte Augustenborg. Her blev deltagerne præsenteret for et boligområde, hvor en masse klimatiltag er blevet etableret. Augustenborg er blevet et yndet turistmål for klimakendere, og dette med rette. Området er blevet klimatilpasset fra A-Z, og agerer nu demonstrationsprojekt for andre boligområder, der har visioner om at arbejde med bæredygtige tiltag. Augustenborg har med udvikling af taghaver, kanalforløb og små grønne byrum skabt nogle klimatiltag, i et boligområde, hvor der nu er rum for sociale aktiviteter og mødet mellem beboerne, og selvfølgelig skabt et boligområde, der ikke længere er plaget af oversvømmelser efter enorme nedbørs mægnder. Augustenborg er på den måde et klasseeksempel på, hvordan fysiske etableringer kan medvirke til at skabe større social interaktion i området.

Efter ’studiegruppen’ havde brugt 1 time i Augustenborg, gik turen til det socialt belastede boligområde Seved. Da bussen ikke overholdt de miljømæssige krav, Malmø har indført ved deres miljøzone, måtte gruppen gå, det bidrager jo også til klimaregnskabet! Uvisheden om, hvad der ville møde gruppen, skabte spænding og efter rundvisningen i Augustenborg, var forventningerne høje.

Seved – Det blomstrende og spiselige boligområde!
Seved er bygget i 60’erne og er et klassisk eksempel på funktionalismens indtog i den moderne planlægning og byudvikling. Disse former for byggerier er tit blevet kritiseret for at være mennesketomme og uden megen rum for social interaktion. Seved var ingen undtagelse, med tryk på VAR! Den lokale Somaliske forening besluttede for nogle år tilbage at ansætte to medarbejdere til at varetage en begrønning af Seved. De to medarbejdere har startet deres egen socioøkonomiske virksomhed, og har siden 2009 arbejdet intensivt på at skabe nogle grønne forandringer i området. De to medarbejdere agerer ikke blot gartnere, men har siden 2009 arbejdet med at skabe et beplantningsnetværk. Det har været en enorm succes, og på nuværende tidspunkt rummer dette netværk 380 mennesker. Det grønne indtog i Seved er for den besøgende ikke til at tage fejl af. Salat, jordskokker, artiskokker, mynte, rosmarin, courgetter, kartofler, basilikum og vindruer, er blot et lille udsnit af de spiselige planter, der vokser i Seved. Seved vokser og gror, ikke kun på det plantemæssige, men i høj grad også på beboerfællesskabet. Rigtig mange mennesker er blevet mobiliseret i dette begrønningsprojekt, og er ifølge de to medarbejdere medvirkende til en øget tilfredshed med at bo i området. Folk udenfor Seved vil også gerne lege med, og det er pludselig blevet attarktivt at komme i Seved, for at deltage i begrønningen af boligområdet. Begrønningsprojektet i Seved er ligeledes et eksempel på hvor meget det kan betyde at få ansat 2 medarbejdere til at varetage en så stor opgave, som det jo er at lave sådanne projekter.

De to udflugtsmål supplerede hinanden rigtig fint, og viste hvor meget man kan gøre klimamæssigt og boligsocialt, og hvordan disse to ting går rigtig godt i spænd. Mange af deltagerne udtrykte stor begejstring over udflugten, én sagde i sjov, at hun til næste år ikke genopstiller som Lokaludvalgsmedlem, da hun bliver nødt til at agere drivkraft i begrønningsprojekter i hendes andelsboligforening.

Bispebjerg Lokaludvalg takker for en spændende udflugt, og håber den har været med til at så en tanke eller idé, der forhåbentlig vil spirre i fremtiden. For yderligere spørgsmål omkring begrønning og andre spørgsmål vedrørende miljø og klima, kontakt da Lokaludvalgets miljømedarbejder Tanja Møller Jensenzm9u@okf.kk.dk