Villaejere: Er I klar til regnvand?

Vi husker alle de enorme mængder af regn som faldt den 2. juli 2011. Med klimaforandringerne kommer der mere regn generelt, og af og til i skybrudsform. Kloakken kan ikke rumme de enorme mængder regn, hvilket blev tydeligt under skybruddet. Derfor skal vi alle blive bedre til at håndtere regnen lokalt, og minimere brugen af kloakken til regnvandet.

Kom til regnvandsmøde
Bispebjerg Lokaludvalg inviterer til regnvandsmøde søndag den 22. april kl. 14 – 17. Her får du som villaejer i Bispebjerg konkrete ideer til, hvordan du kan løse problemet, når eksperter fortæller om alt fra højvandsslukke til regnbede og faskiner. Du kan også få information om, hvordan du søger om økonomisk  tilskud til løsningerne hos Københavns Energi.

Tid og sted
Søndag den 22. april kl. 14 – 17 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 NV.

Tilmelding
Det er ganske gratis at være med, men tilmelding er nødvendigt til Tanja Møller Jensen på ZM9U@okf.kk.dk

Mere information
Læs hele programmet for regnvandsmøde    
Læs om tilskudsmuligheder hos Københavns Energi

Som villaejer har du fortsat mulighed for at opnå tilskud til afkobling af regnvand til kloakken. For yderligere information om tilskudsmulighederne, så tjek www.ke.dk