Debat om Bispebjerg som studiebydel

Bispebjerg er en ung bydel med 5.000 studerende og mange studietilbud. Alligevel har Bispebjerg ikke en særlig tydelig profil som studiebydel. Kan Bispebjerg få en stærkere profil og position som studiebydel? Hvordan skal profilen se ud?  

Det vil Bispebjerg Lokaludvalg drøfte med repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne i bydelen på en workshop den 24. maj 2012 kl. 9 – 13 på BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76.  

Workshoppen er del i Lokaludvalgets arbejde med at udvikle en bydelsplan for Bispebjerg.

Tilmelding
Tilmelding til workshoppen skal ske til Anne Steen Hansen på mail: asha@okf.kk.dk eller telefon 82 20 54 51.