Et vellykket begrønningsarrangement

40-45 interesserede beboere fra boligforeninger i Bispebjerg lagde vejen forbi Utterslev skole den 13. marts, hvor aftenen bød på oplæg, udstillinger og mulighed for snak en-til-en med oplægsholdere om begrønning af boligforeninger.

Begrønning nytter!
Under oplæggene blev det grønnes betydning slået fast: det kan nedbringe luftforurening i byen, gavne vores velbefindende, tilbageholde regnvand og give os rekreative oplevelser. Der blev vist et utal af flotte eksempler på regnbede, grønne gårde, facader og tage og diskuteret klatreplanternes gavnlige eller skadelige effekt på en husmur.

Puljer til rådighed
Repræsentanter for Københavns Kommune fortalte om mulighed for tilskud til grønne gårdhaver. Kareerer med nedslidte gårde beliggende i områder som er udpeget til områdefornyelser eller beliggende i tidligere områdefornyelses/kvarterløftområder har mulighed for at søge. Herudover kan man gennem Center for Renhold søge tilskud til graffitiafrensning og facadebeplantning ud mod gaden. Tildelingskriterier kan findes i de nedenstående links.        

Mere information

Download Jens Hvass oplæg Byforgrønnelsens betydning for bymiljøet
Link til tilskudsmuligheder fra graffitipuljen
Link til Tilskud til grønne gårdhaver