Bispebjerg delecykel-ordning udfases

Bispebjergs delecykel ordning på BIBLIOTEKET er ved at blive udfaset,
og det vil ikke længere være muligt at blive medlem. Ordningen udfases pga. færre ressourcer til varetagelse af udlejningen.