Klik ind på Bispebjerg.dk

Bispebjerg er en bydel med mange spændende aktiviteter, foreninger, projekter og netværk. Det kan bare være svært at få et overblik over det hele. Det forsøger Bispebjerg Lokaludvalg at råde bod på med hjemmesiden Bispebjerg.dk. Siden skal på sigt give borgere og aktive i Bispebjerg et overblik over bydelens:

  • foreninger, projekter og netværk 
  • events og arrangementer 
  • aktiviteter som støttes af Bispebjerg Bydelspulje.

Det er gratis at være med
For at Bispebjerg.dk kan blive en succes, kræver det, at så mange foreninger, insitutioner og projekter som muligt opretter en profil på siden. Når det er sket, laver Lokaludvalget en bred markedsføring af hjemmesiden. Det er gratis at være med, og hjemmesiden vil kunne være et udstillingsvindue for bydelens aktive foreninger. 
 
Det kan Bispebjerg.dk bruges til
Foreninger, projekter, institutioner og andre får nogle fordele ved at være med på siden:

  • I kan få en profil, så alle kan læse om jer.
  • I kan slå arrangementer op i kalenderen, som også bliver offentliggjort på hjemmesiden og på Kultunaut.
  • I kan skrive til andre brugere på kryds og tværs af foreninger og netværk –og eventuelt lave fælles arrangementer og ansøgninger til Bispebjerg Bydelspulje.       
  • I kan finde andre institutioner, foreninger, projekter og tilbud i bydelen.
  • I kan se eventkalenderen over arrangementer i Bispebjerg.

 Vi håber I tager vel imod hjemmesiden!

Mere information
Link til Bispebjerg.dk