Få styr på energiforbruget i din villa

Onsdag d. 3. april kl. 10-12 har du mulighed for at få gratis og uvildig rådgivning om hvordan du sparer penge på energien i din villa! Det er Energitjenesten som holder kick off arrangement med hele 20 rådgivere fra alle landets Energikontorer. Bispebjerg Lokaludvalg og Emdrup Grundejerforening har hjulpet med location og kontakt til husejere. 

Arrangmentet finder sted i krydset mellem Bispebjerg Parkallé og Frederiksborgvej. Kom forbi kl. 10.00 til en kop kaffe, se den mobile udstilling og hør oplæggene omkring energibesparelser. Du kan også booke en rådgiver til et mini energitjek i din egen villa. Herefter har du mulighed for at gå med rådgiverne på energitjek i een af de 4 villaer, som har sagt ja til en åben sceance. Efterfølgende går rådgiverne ud på mini energitjek.  

Her kan du læse mere om Energitjenestens “For enden af vejen” arrangement For-enden-af-vejen