Vores ønsker til overførelsessagen

Forhandlingerne om ”Overførelsessagen” finder sted i uge 12 (22. til 26. marts). Her forhandles og besluttes det hvordan de ikke brugte midler fra 2020 skal anvendes.

Dette er Bispebjerg Lokaludvalgs ønsker til overførelsessagen, som vi har sendt ind til rådhuset.

 

Tryghedspartnerskab:

 • Der skal arbejdes på, at der bliver etableret endnu et Tryghedspartnerskab der kan arbejde med tryghed i hele bydelen. Der er således et ønske om at dette Trygheds-partnerskab bliver lokal bemandet med halvtids eller fuldtidsstilling.

Skolehavehuset:

 • De sidste 7 år har lokaludvalget arbejdet på at der blev bygget et hus/undervisningslokale i skolehaverne.
 • Over 25.000 – børn, unge, forældre som gamle, besøger og bruger hvert år de unikke skolehaver på Bispebjerg Bakke. Ca. 4000 børn er hver år igennem et undervisningsforløb i skolehaverne – og de mangler fortsat et sted hvor man kan undervise og være indendørs når vejret ikke tillader at det foregår udendørs.
 • Lige nu er man henvist til at bruge det gamle gule hus hvor der er et rum på 20 kvadratmeter. Et hus man også deler med andre foreninger. Så der er et behov for et ”skolehavehus” til undervisning med mere.

Udvidelse af P-Zone:

 • Efter indførelse af P-Zone syd for Tomsgårdsvej er parkeringen i stort omfang flyttet til nord for Tomsgårdsvej. Vi har modtaget henvendelser fra lokale beboerforeninger om problemstillingen.
 • Vi ønsker en udvidelse af den nuværende tidsbegrænsede zone NV til også at omfatte fx Genforeningspladsen, Hvidkildevej mv samt området Borups Alle, Sokkelundsvej, Skoleholdervej.

Toilet til Lundehustorvet:

 • Der ønskes midler til etablering af et offentligt toilet på Lundehustorvet i Bispebjerg.
 • Der er i Budget 2020 afsat midler til etablering af selve Lundehustorvet. Der er stort lokalt ønske om at tilføre det kommende torv et offentligt toilet, som vil sikre at det samlet set bliver et succesfuldt projekt.
 • Afsættes der midler i overførelsessagen til et toilet vil det kunne projekteres og anlægges samtidigt med anlæg af Lundehustorvet, hvorved udgifter formindskes væsentligt.

Lersøkilden:

 • Lersøparken har oprindeligt haft en kilde, som sprang i parken.
 • Siden er kilden rørlagt og det rene vand føres til kloak. Ønsket er at få brugt det rene vand på fornuftig vis, og ikke benytte den kloakkapacitet som i forvejen er under hårdt pres under skybrudssituationer. Det siges at grundvandet/kildevandet i Lersøparken er af god kvalitet og i rigelige mængder, og vil derfor både kunne forsyne de Indre Søer med rent vand i tørkeperioder, kunne fungere som vandingsmagasin samt indgå i den kommende Lersø og en genetablering af åsystemet fra parken til de indre søer.
 • Arbejdet med skybrudsprojektet foregår allerede, og det er derfor praktisk at igangsætte arbejdet med kildevandet nu. I marts måned vil der blive foretaget en boring af det artesiske vand, så trykket og vandkvaliteten bestemmes nærmere. Der ønskes derfor afsat midler til projektering samt yderligere undersøgelser af mængder af vandet, samt undersøgelse af pris for etablering af projektet.
 • I sidste ende vil dette projekt være besparende i drift på både kloaknettet, udgifter til vanding, udgifter til grødeskæring i de Indre Søer. I denne overførselssag søges der midler til projekteringen.
1 svar
 1. Yousef Ahmad
  Yousef Ahmad siger:

  Jeg synes dette er en fremragende idé og en bæredygtig løsning. I og med ser muligheder for forbedringer i lokalområdet uden at koste det hvide ude af øjnene.

  Formand for FSB: GM

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.