Politisk ‘go’ til Ungebydelsplanen

Bispebjerg er den første bydel, som får en egentlig bydelsplan for arbejdet på ungeområdet. Børne- og Ungdomsudvalget har lige før jul godkendt et udkast til planen. Samtidig giver politikerne grønt lys for, at arbejdet kan gå videre og blive gjort helt konkret. Lokaludvalget ser frem til det fortsatte arbejde.

Tagensbo Skoledistrikt
Ungebydelsplanen tager afsæt i Tagensbo Skoledisktrikt, hvor udfordringerne med udsatte børn og unge er størst. Der er tre særlige indsatsområder:

  1. Styrkelse af den fusionerede skole
  2. Opsøgende arbejde
  3. Job og uddannelse til unge i udsatte positioner.

Mere information
Download Forslag til ungebydelsplan
Download Tilbud til unge i Bispebjerg, bilag2
Download Netværk i BUF, bilag3
Download Indstilling-om-Ungebydelsplan