Støtte til ældre, koncerter og teater

Bydelspuljen har delt penge ud for sidste gang i år. Der blev givet støtte til det lokale teater Batida, til Bispebjerghjemmets pavillion og fodboldtøj til RYACs unge. Der blev også penge til børnefestival, cirkus på skoler og koncert i Lygten og meget mere. I alt blev der givet knap 320.000 kr. til lokale aktiviteter.

Nye ansøgningsfrister
Lokaludvalget har besluttet, at der i 2011 kun skal være fire ansøgningsfrister i stedet for 10. Samtidig med de færre ansøgningsfrister ønsker lokaludvalget at bruge nogel af puljemidlerne mere strategisk, så midlerne er med til at understøtte de politiske prioriteringer, som Lokaludvalget vil lave for 2011.

Mere information
Link til oversigter over Projekter 2010.