Flere gadeplansmedarbejdere i Bispebjerg

Der er hjælp på vej til flere af Bispebjergs udsatte børn og unge. Socialudvalget har netop besluttet at styrke gadeplansarbejdet i bydelen med 400.000 kr. Midlerne skal især gå til at arbejde med gruppen af store drenge, som hænger ud i området omkring Smedetoften, Ungdomshuset og Tomsgårdsvej. Bispebjerg Lokaludvalg hilser beslutningen velkommen.

“Vi har i en længere periode påpeget overfor politikerne på Rådhuset, at der er behov for en særlig indsats i lige præcis det område. Det glæder os, at de har lyttet til os”, siger Winni Sjelle, der er næstformand i lokaludvalget. Winni Sjelle understreger dog, at der stadig er behov for bedre fysiske faciliteter til de unge.

“Vi arbejder for og håber fortsat på, at vi kan få mulighed for at lave et inkluderende Børne- og Ungehus på Smedetoften. De to initiativer ville passe fantastisk godt sammen,” siger Winni Sjelle.

Flere indsatser på vej
Der er flere nye initiativer på vej i 2011, der skal hjælpe børn og unge i vanskelige situationer. Det er Den Korte Snor, som er et tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter. Den Korte Snor bliver i 2011 udviddet med 12 pladser til børn og unge fra Bispebjerg. Desuden er der kurser på vej til lærere og forældre til børn, der vokser op i hjem med PTSD, ligesom der er bevilget midler til et nyt projekt for klubløse piger “Plads til Alle Piger”. Endelig er der afsat midler til projektet “Far på færde”, der skal styrke fædre i at tage ansvar for deres børns opvækst.

Mere information
Link til Socialudvalgets beslutning
Link til beskrivelse af gadeplansindsats i København
Link til bykort over gadeplansindsatsen København.