Ny pulje til graffitibekæmpelse i NV

Boligforeninger og boligejere i området omkring Dortheavej får nu mulighed for at søge tilskud til at fjerne og forebygge graffiti. Formålet med puljen til graffitibekæmpelse er ikke alene at forskønne men også at reducere hærværk i området. Puljen kan på den måde medvirke til at skabe større tryghed for områdets beboere.

”I Københavns Kommune arbejder vi for, at København skal blive en endnu tryggere by at bo og færdes i for alle byens borgere. En af måderne er at komme hærværk til livs, og jeg håber derfor, at områdets beboere vil benytte sig af tilbuddet og bidrage til graffitibekæmpelsen i Nordvestkvarteret”, siger overborgmester Frank Jensen.

Kommunens pulje er på 0,5 mio. kr. årligt og løber fra 2011 til 2014. Der er én ansøgningsrunde om året, og perioden for at ansøge i år er fra 15. august til 19. september.

Mere information
Link til ansøgningsskema:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/ansvar-som-grundejer/graffiti/pulje-til-graffitibekaempelse-i-nordvestkvarteret