Frank Jensen og kolleger møder Lokaludvalget

Situationen for udsatte unge og tryghed i lokalt vil præge dagsordenen, når overborgmester Frank Jensen og flere af hans borgmesterkollegaer til november møder lokaludvalgets formandskab. Det sidste ¾ år har lokaludvalget gjort borgmestrene opmærksom på situationen omkring en gruppe lokale unge, som har store udfordringer at bokse med, og som skaber utryghed på gaderne. I starten var især omkring Ungdomshuset på Dortheavej påvirket af de lokale unge, men senere er det områderne omkring Smedetoften og Magistervej, som har været centrum for ballade og utryghed.

Skab nye muligheder til de unge med Smedetoften 14
Lokaludvalgets formand Alex Heick har skrevet til borgmestrene med et ønske om at finde løsninger på situationen for de lokale unge. Højt på lokaludvalgets ønskeliste står, at den tomme kommunale bygning på Smedetoften 14 bliver omdannet til tids- og behovssvarende faciliteter for de lokale unge. 

Den endelige mødedato er endnu ikke fastlagt. Det kræver stort talent for puslespil at få fem travle borgmesterkalendre til at hænge sammen.