Sofaer indtager Møntmesterpladsen

Syv røde sofaer vækker opmærksomhed på Møntmesterpladsen. Hvordan bruger vi byrummet i Bispebjerg? Kan vi lave flere spændende udstillinger i gadebilledet? De Røde Sofaer er med til at sætte fokus på kreativtet og tryghed i gadebilledet i Bispebjerg. Anledningen er Sikker By Ugen.

Det er en gruppe lokale borgere og kulturforening, der i samarbejde med kulturudvalget i Bispebjerg Lokaludvalg står bag sofainstallationen. Der er blevet hoppet i sofaerne af unge drenge, der pænt satte skoene på jorden, inden de indtog sofaerne. Andre undrer sig over det nye indslag i bybilledet. Og det er også meningen. For hvordan ser bybilledet egentlig ud i Bispebjerg. Kan vi blive bedre til at bruge byrummet til udstillinger? Møntmesterpladsen er valgt, fordi den med sin rene sorte granit danner en fantastisk baggrund for forskellige værker.

Udstilling varer hele Sikker By Ugen.