Frank Jensen besøger Bispebjerg

Bispebjerg Lokaludvalg har inviteret Frank Jensen til et uformelt møde den 19. august. Her vil Lokaludvalget præsentere dets erfaringer med de store politiske høringssager, som Lokaludvalget har arbejdet med: skolesammenlukninger, ungdomshus og heroinbehandling. Lokaludvalget vil også præsentere Frank Jensen for situationen med lokalområdets udsatte børn og unge og endelig vil Frank Jensen også få lejlighed til at møde lederne af FAKTI og Kringlebakken.