Sikker By: Lokaludvalgets lokale præg

København er generelt en sikker by at bo og færdes i. Bandekonflikten og udfordringer med utilpassede unge udfordrer dog borgeres oplevelse af tryghed i byen. Derfor har tryghed været på dagsordenen i København de...

Klyngeledelse: 5 lokale forbehold

Børn og unge skal formentlig fremover gå i institutioner, der er organiseret anderledes end i dag. Børne- og Ungdomsudvalget arbejder på at etablere "en ny institutionsstruktur i København, hvor institutionerne indg&a...

Lokaludvalgene bliver evalueret

Lokaludvalgene skal have et klare mandat fra Borgerrepræsentationen. Og så skal de blive bedre til at inddrage borgere i det lokalpolitiske arbejde. Det er nogle af konklusionerne fra evalueringsrapporten, som Als Research har udarbejdet ...

Bolsjer og Bydelsplan

Mandag den 16. august inviterer Bispebjerg Lokaludvalg til borgermøde om udkastet til Bydelsplanen for Bispebjerg. Borgermødet afholdes kl. 18 - 21 på Bolsjefabrikken, Lærkevej 11, 2400 NV. Fra kl. 18 - 18.30 byder Lok...

Sikker By: Mindre kriminalitet mere tryghed

København er generelt en sikker by at bo og færdes i. Bandekonflikten og udfordringer med utilpassede unge udfordrer dog borgeres oplevelse af tryghed i byen. Derfor har tryghed været på dagsordenen i København de...

Servicebusserne: Afvikling eller udvikling?

Servicebusserne har ikke nok passagerer. Set i det lys har Lokaludvalget fuld forståelse for, at der skal ske nogle ændringer med servicebussen. Lokaludvalget ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt at tage stilling...

Skoledistrikter skal ændres

Skoledistrikterne er ved at blive revideret i hele byen. Det sker hvert år, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen vurdrer, hvordan skolernes grunddistrikter passer sammen med elevsøgningen og skolernes fysiske faciliteter. Andr...

Masser af sommerferiesjov

Alle har ret til en sjov sommerferie. Med det slogan inviteres alle sommerferiebørn i Bispebjerg til en masse sommersjov på Legepladsen Degnestavnen. Der er blandt andet teater, musik, dans, udflugter, leg og sport på programmet. D...

Ny hjemmeside

Vi er stolte over at kunne løfte sløret for vores nye hjemmeside. Vi har arbejdet hårdt på at gøre den god ved øjet og nem at navigere rundt på. Så vi håber du hurtigt og ubesværet finde...

Bydelsplanen er nu i høring

I 2009 har Lokaludvalget sammen med aktive borgere i bydelen lavet et udkast til en bydelsplan. Bydelsplanen beskriver visioner for udviklingen i bydelen og konkrete ønsker til nye tiltag. Bydelstorv ved det nye kulturcentrum, Rentemestervej s...

Moske på Vibevej

Foreningen Ahlul Bait i Danmark ønsker at opføre en ny bygning til "Islamisk Center" på Vibevej 25 - 29. I dag holder foreningen til i en tidligere erhvervsbygning på samme adresse. Den nye bygning skal opfø...

Penge til sommeraktiviteter

Lokaludvalget uddelte 421.700 kroner til forskellige aktiviteter i Bispebjerg på dets møde den 22. april. Pengene går blandt andet til sommeraktiviteter for børn, der er hjemme i sommerferien, NVStreets10, opsøgende s...

Penge til comedy og kammermusik

Lokaludvalget besluttede den 18. marts at støtte blandt andet renovering af spejderhytte, Dans I Nordvest og Bispebjerghjemmets venner. Men også comedy festival på Lygten og kammermusik i Kulturhuset får tilskud. Også ...

Bispebjerg har fået et nyt lokaludvalg

Godkendt og på plads. Borgerrepræsentationen har sagt god for Bispebjerg Lokaludvalg. Og på mødet den 18. marts valgte lokaludvalget et nyt formandskab. Alex Heick fortsætter som formand, mens Nina Marie Ericsson og Win...

De gamle industribygninger skal bruges kreativt

Københavns kommune retter blikket mod nordvestkvarteret, når byens kreative potentiale er på dagsordenen. Om 3 år skal der gerne være 2.500 nye arbejdspladser indenfor de kreative erhverv. Og nogle af dem skal gerne lig...