Moske på Vibevej

Foreningen Ahlul Bait i Danmark ønsker at opføre en ny bygning til “Islamisk Center” på Vibevej 25 – 29. I dag holder foreningen til i en tidligere erhvervsbygning på samme adresse. Den nye bygning skal opføres efter prinicipperne i traditionel shiitisk moskéarkitektur. Bygningerne skal omdanne “Islamisk Center” til et moderne islamisk kulturhus med moské, aftenskole og forsamlingsrum. Aktiviteterne i den nye bygning på Vibevej vil være de samme som i dag. Borgerrepræsentationen vedtog den 15. april lokalplanforslaget “Vibevej 25”. Forslaget gør det muligt for Ahlul Bait at opføre byggeriet. Forslaget til lokalplan blev offentliggjort i en to måneders periode frem til indtil 30. juni 2010. Efter denne periode laver forvaltningen den endelige indstilling til Borgerrepræsenationen.

Intens debat
Debatten om lokalplanen har været intens og har handlet om tre punkter:

1. Fysiske forhold som støjgener, trafikkaos og parkeringsbehov
2. Udviklingen i lokalområdet omkring Vibevej
3. Det iranske præstestyres mulige involvering i moskéen.

Lokaludvalget anbefaler i dets høringssvar, at der laves en trafikplan for området, og at der iværksættes en række foranstaltninger, der kan reducere støjgener ved moskéen. Lokaludvalget ønsker dog samtidig en politisk drøftelse af udviklingen i området omkring Vibevej, hvor flere kommunale kulturinstitutioner lukker, mens ‘etniske’ privat skoler, kulturhuse og moskéer udvider eller etablerer sig i området. Lokaludvalget ønsker at fremme en balanceret udvikling af institutioner, erhverv og kulturliv i området, så bl.a. integrationen, kulturlivet og iværksætteriet i området styrkes. 

Mere information
Download Lokalplan for Vibevej 25
Download  Høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg om lokalplanen for Vibevej
Download Høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg om startredegørelsen for “Vibevej 25”
Link til Bliv  Hørt – Københavns Elektroniske Høringsportal