Områdefornyelse i Fuglekvarteret

Københavns Kommune søger i øjeblikket om tilsagn fra Socialministeriet til at gennemføre områdefornyelse i Fuglekvarteret. Ansøgningen til Socialministeriet er delt op i Fuglekvarter Øst og Fuglekvarter Vest. Områdefornyelsen er tiltrængt og skal skabe en positiv og spændende udvikling i områderne. Området er omkranset af Borups Allé, Hulgårdsvej, Frederikssundsvej og Nordre Fasanvej. Mågevej udgør opdeling mellem område Øst og Vest. 

Hvad er en områdefornyelse?
Områdefornyelsen har et social og fysisk sigte. Mange lejligheder i området har installationsmangler i form af manglende toilet og bad. Herudover indeholder området nogle sociale udfordringer, hvor manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og manglende sociale netværk udgør nogle af områdets problemer. Det er imidlertid nogle af de udfordringer, der ved områdefornyelsen skal stilles skarpt på.

ØST
I områdets østlige del, skal skabes et kvarter med plads til alle. Det er områdefornyelsens målsætning at styrke det sociale og kulturelle liv i kvarteret, det er derfor vigtigt at arbejde med at sikre den sociale og kulturelle mangfoldighed. Det er vigtigt at skabe pladser, hvor mødet mellem kvarterets beboere kan mødes. Det er for områdefornyelsen vigtigt at den forskellighed kvarteret indeholder, afspejles i arbejdet med at udvikle de offentlige mødesteder.

VEST
Det Vestlige område beskrives som en ø, afskåret af trafikale barriere. Det er områdefornyelsens vision at få åbnet op for kvarteret, der i dag fremstår meget lukket. Friarealerne i området skal aktiveres og ibrugtages. Det er hensigten at skabe en grøn oase, som skal være rammen om det gode boligliv, hvor social sammenhængskraft, og plads til udfoldelse og aktiviteter er nøgleord. De eksisterende byrum er meget nedslidte og uden forbindelse til området. Det er derfor hensigten at gøre disse tidssvarende og attraktive.

Områdefornyelsen håbes at kunne igangsættes til sommer 2012. Det er en proces Bispebjerg Lokaludvalg følger meget tæt. Lokaludvalget bliver en vigtig samarbejdspartner, og ser frem til at områdefornyelserne forhåbentligt skydes i gang til sommer. 

Mere information
Download Ansøgning Områdefornyelse Fuglekvarteret Vest
Download Ansøgning, Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst
Download Pjece om Fuglekvartert ØST
Download Pjece om Fuglekvarteret VEST