Klyngeledelse: 5 lokale forbehold

Børn og unge skal formentlig fremover gå i institutioner, der er organiseret anderledes end i dag. Børne- og Ungdomsudvalget arbejder på at etablere “en ny institutionsstruktur i København, hvor institutionerne indgår i større lokale fællesskaber med henblik på at skabe en administrativ effektivisering og en bedre kvalitet.” De nye klynger vil består af institutioner, der ligger geografisk i nærheden af hinanden, og som får en økonomisk og administrativ leder med pædagogisk baggrund. De enkelte institutioner i klyngen vil have en ‘enhedsansvarlig’ leder. Klyngeinstitutionerne vil være på 350-400 børn pr. enhed.

Forslaget forventes at medføre en besparelse i 2011 på 40 millioner kroner. I 2012 øges besparelsen til 60 mio. kr. og i 2013 til 80
mio. kr.

Lokaludvalgets fem forbehold
Bispebjerg Lokaludvalg kan ikke andet end tage forslaget til efterretning. Lokaludvalget fremfører dog fem forbehold og forslag i dets høringssvar:

  • At forvaltningen understøtter alle konstruktive lokale forslag fra institutioner til, hvordan klyngesammenlægningen kan ske lokalt
  • At det sikres, at ingen børn stilles dårligere efter den igangværende klyngeledelse.
  • At eventuelle utilsigtede konsekvenser af klyngedannelsen, herunder situationen for de udsatte børn i institutionerne belyses på møder med de nye bestyrelser, som Lokaludvalget afholder i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget.
  • Den nye strutur må ikke kortslutte den hidtiidige model med forældreinddragelse i institutionernes bestyrelsesarbejde.
  • Hvis klyngeledelse skal gennemføres, skal der skeles til det naturlige fællesskab, som Københavns Kommunes bydele hver især udgør.


Mere information
Download Indstilling om procesplan for klyngeledelse
Download Høringssvar om klyngeledelse