Nattero til alle: Støjhandlingsplan i høring


Nattero til alle: Støjhandlingsplanen er i høring

Børn skal kunne lege i institutioner og lære i skoler fri for støj fra trafik. Og københavnere skal kunne sove om natten i fred for sundhedsskadelig støj fra trafikken. Det er nogle af visionerne med forslaget til den nye støjhandlingsplan, som Københavns kommune har sendt i høring. Støjhandleplanen er led i kommunens bestræbelser på at tilbyde et af verdens reneste og sundeste storbymiljøer. Det kræver, at støjen bekæmpes. Støj påvirker børns indlæringsevne og alles helbred, især hvis man ikke får sovet godt om natten. Målet for 2015 er at alle københavnere skal kunne sove i fred for sundhedsskadelig støj fra trafi kken, og at alle skoler og daginstitutioner i dagtimerne kun må være udsat for et lavt støjniveau fra trafikken. Med støjhandlingsplanen vil kommunen vise, hvad den vil gøre for at mindske støjen i omgivelserne frem til 2013 og på længere sigt.

Høringsperiode
Støjhandlingsplanen er i høring fra den 29. september til den 29. oktober 2010.

Mere information
Link til Bliv Hørt Københavns kommunes høringsportal. Her kan du se høringsmatierialet.