Lokaludvalgene bliver evalueret

Lokaludvalgene skal have et klare mandat fra Borgerrepræsentationen. Og så skal de blive bedre til at inddrage borgere i det lokalpolitiske arbejde. Det er nogle af konklusionerne fra evalueringsrapporten, som Als Research har udarbejdet på vegne af Økonomiudvalget.

Mere borgerinddragelse mindre administration
Evalueringen, som blev sat igang i april 2010, peger på, at lokaludvalgene har et stort lokaldemokratisk potentiale. Dog tager de administrative procedurer en del af ressourcerne fra arbejdet med at inddrage borgere i bydelen i lokaludvalgenes arbejde. Afbureakratisering af lokaludvalgene er derfor en af de centrale anbefalinger i rapporten. Andre anbefalinger går på:

  • Lokaludvalgene skal inddrages tidligere i høringsarbejdet
  • Der skal stilles større krav til valgbarheden af foreninger, som vil stille op til lokaludvalget
  • Lokaludvalgmedlemmerne skal bruge deres baglande mere aktivt
  • Der skal oprettes kompetencecentre, som støtter lokaludvalgssekretariaterne, der tilgengæld skal omstruktures
  • Puljemidlerne skal være bredere kendt i bydelen
  • Lokaludvalgene skal være mere igangsættende i bydelen. 

Høringsfrist
Bispebjerg Lokaludvalg tager stilling til evalueringsrapporten på dets møde den 19. august. Høringsfristen udløber den 20. august.

Mere information
Download Høringsbrev fra Økonomiforvaltningen
Download Hovedkonklusioner fra evalueringsrapporten
Download Evaluering, 1.-version
Download Bilag