Grønt netværk Bispebjerg

Kom til opstart af et nyt netværk onsdag d. 24. april kl. 17.00 i Bydelslab i BIBLIOTEKET. Grønt netværk er for både frivillige og professionelle, der arbejder med begrønning, urbane haver, vertikale haver, grønne tage, biologisk mangfodighed osv.   

Netværket skal bruges til at inspirere hinanden, gøre brug af hinandens konkrete erfaringer, skabe gejst og et fællesskab på tværs af bydelen. Der skal være tid til diskussioner om konkrete udfordringer som de lokale projekter støder på, oplæg fra andre begrønningsprojekter og ekskursioner til spændende projekter.

På første møde holder Pernille Mahon Hansen oplæg om projekt UrbanplanTen. Herudover bliver der mulighed for en snak om ønsker til netværket! Tilmelding til netværksmødet er nødvendigt.

Se opslaget her:   Grnt-netvrk-Bispebjerg