Debat med borgmesteren om tilgængelighed

Onsdag d. 29. maj kl. 19.00-21.00 byder Bispebjerg Lokaludvalg på borgermøde med Teknik- og Miljøbormesteren Ayfer Baykal omkring tilgængelighed. Mødet foregår i Bydelslaboratoriet, BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76. Mødet er åbent for alle.

  • Kan fortove og op/nedkørsler optimeres?
  • Har vi brug for flere bænke?
  • Hvordan sikrer vi gode forhold for gangbesværede?
  • Er der behov for bedre adgangforhold til butikker og busholdepladser?

Hvis du sender oplysningerne inden d. 10. maj, har forvaltningen mulighed for at forholde sig til den konkrete sag inden mødet. Send dine kommentarer til Tanja Møller Jensen på ZM9U@okf.kk.dk

Målet er, at mindst 50% af borgerne i København skal være ’generelt tilfredse’ med tilgængeligheden i byens gader, pladser og byrum. Dette er steget fra 34% i 2008 til 41% i 2010. Hvem har glæde af, at København bliver mere tilgængelig?

  • 10 % af byens brugere har et direkte kritisk behov for at byen gøres mere tilgængelig. 
  • 40 % har et indirekte behov. Fx skal de have en tvillingebarnevogn med rundt.
  • De sidste 50 % vil opleve en tilgængelig by som værende komfortabel.