Sikker By: Mindre kriminalitet mere tryghed

København er generelt en sikker by at bo og færdes i. Bandekonflikten og udfordringer med utilpassede unge udfordrer dog borgeres oplevelse af tryghed i byen. Derfor har tryghed været på dagsordenen i København det seneste år tid. I januar 2010 blev Center for Sikker By etableret med det formål at få stoppet bandekonflikten og bandernes rekruttering af nye, unge drenge og piger til banderne. Exit-strategi for bandemedlemmer og mere gadeplansarbejde er nogle af de tiltag, som skal sættes i værk for at øge sikkerheden for borgere og medarbejdere i Københavns Kommune.

Høring
I sommerferieperioden har Økonomiudvalget haft et forslag til program for Sikker By arbejdet i høring. Lokaludvalgene bliver særligt bedt om at oplyse, hvordan det enkelte lokaludvalg ønsker at indgå i Sikker By arbejdet fremover.

Lokaludvalgets mulige bidrag
Bispebjerg Lokaludvalg ønsker at spille en central rolle i gennemførelsen af Sikker By aktiviteter i Bispebjerg. Det gælder især fire områder, som Lokaludvalget uddyber i dets høringssvar:

  • Lokal koordination af Sikker By arbejdet
  • Lokal dialog om tryghed i boligområder
  • Gennemførelse af Ungebydelsplanen
  • Bidrag til fælles temauge om tryghed i København i maj 2011.


Mere information
Download Høringssvar Sikker By
Download Sikker By-pakken: mindre kriminalitet mere tryghed
Download Høringsbrev til Lokaludvalgene om Sikker By
Download SikkercBycprioritering: evaluering og effekt