Nyt uderum til Smedetoften

Der er brug for udendørs opholdsrum for de unge i bydelens klubber. Derfor er drengene fra Klokkergårdens Fritidscenter er i gang med at bygge deres eget uderum ved Smedetoften 12. Et sted at opholde sig, muligheder for bålplads og dyrkningskasser var nogle af ideerne. Med udgangspunkt i de unges ønsker er der tilrettelagt et forløb, som munder ud i et nyt uderum. Første step var, at drengene kom på skovskole i Nødebo, hvor de lærte at fælde træer. Nu er de igang med at indrette uderummet. Projektet er en del af EU projektet SEEDS, og sker derfor i tæt samarbejde med KU LIFE og med midler fra Bispebjerg Bydelspulje.

SEEDS er et EU projekt, hvor Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland deltager. KU LIFE løber forrest på den danske del. SEEDS sætter fokus på udvikling af politiker, strategier og metoder for midlertidige anvendelser af byens ledige arealer på alle niveauer. SEEDS formål er at fremme innovative løsninger for midlertidig anvendelse, der bidrager til regeneration og udvikling af attraktive og bæredygtige byområder for beboelse, arbejde og investeringer. Igennem delprojekter kan der overordnet fokuseres på udvikling, evaluering og/eller demonstration af innovative løsninger på forskellige skala niveauer i bymiljøet.

Onsdag d. 19. december bliver det nye uderum indviet. Det sker med gløgg, æbleskiver, fakler og en fortælling om projektets tilblivelse. Nærmere info om arrangementet følger snarest. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!