Kollektiv trafik

Københavns kommune er i gang med at undersøge de langsigtede muligheder for at udbygge den kollektive trafik i hovedstaden. Trafikken skal udbygges i takt med den forventede vækst i befolkningen og i antallet af arbejdspladser. Der er udarbejdet scenarier for årene 2018, 2025, 2032 og 2040. Der er både fokus på letbaner og højklassede busløsninger samt udbygning af metro i de tætte bydele.

Bispebjerg Lokaludvalg afholder borgermøde torsdag d. 29. november kl. 19.00-20.30. Her får du mulighed for at høre mere om de trafikale behov, visionerne for Bispebjerg Bydel, samt den fremadrettede proces omkring det videre arbejde. Alle er velkomne. Arrangementet foregår i BIBLIOTEKET, Rentemestervej 76.

se flyer her: kik-folder