Stor interesse for Bispebjerg bydelspulje!

Bispebjerg Lokaludvalg er meget taknemmelige for den store interesse for bydelspuljen!

Lokaludvalget har fået ansøgninger for lige knap 1. million kroner, fordelt på 28 ansøgninger. Der vil naturligt blive foretaget prioriteringer i forhold til uddeling af ’puljeguldet’, men Lokaludvalget vil opfordre til at alle fortsætter med at søge vores pulje.

Vi er så småt ved at bevæge os ind i et nyt år, hvorfor bydelspuljen ‘resettes’ og på ny er klar til at dele ud til lokale projekter og arrangementer. Igen i 2012, er det besluttet at køre ansøgningsrunder hvert kvartal. Det betyder at der i 2012, er ansøgningsfrist til bydelspuljen d. 1. februar, 1. april, 1. september, og 1. november. Bispebjerg Lokaludvalg ser frem til at få fornyet guld på lommen og selvfølgelig frem til at støtte nogle af de fantastiske projekter der konstant dumper ind.

Puljeinspirationsaften d. 26. januar

Bispebjerg Lokaludvalg har en pulje/projektinspirationsaften under opsejling målrettet projektmagere. Visionen er at skabe et synligt kendskab til projektmagerne i området, ligesom det også er en målsætning at projektmagerne får kendskab til hinanden. Aftenen skal skabe inspiration til nye fede projekter med ideer fra fundraisingens verden, hvordan skrives den gode ansøgning, hvor kan jeg få penge til mit projekt (hvis ikke Bispebjerg Lokaludvalg har midler til at støtte op om mit projekt). Der vil være faglige indspark fra praktikere der kender en projektmagers hverdag, men samtidig har fundraising systemet inde under huden. Sæt kryds d. 26. januar og mere info følger.