Bjarke Ingels tegner byggeri i NV

Et nyt byggeri tegnet af Bjarke Ingels Arikterguppe kan være på vej til Bispebjerg. Det er på hjørnegrunden ved Dortheavej og Frederiksborgvej, hvor det kombinerede bolig- og erhvervsbyggeri måske skal bygges. Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august at sende lokalplanforslag for byggeriet i høring lokalt.

Lokalplanforslaget gør det muligt at bygge op til 10.000 etagemeter i 3 – 5 etages højde plus en dagligvarebutik på 1.200 m2 på området. Forslaget rummer også visioner om aktive og grønne udeområder, en forplads med tilhørende cafémuligheder og en offentlig stiforbindelse.

Byggeriet foreslås placeret som en randbebyggelse mod Dortheavej, så der ikke sker en sammenbygning med ejendommene på Landfogedvej. Byggeriet får en bue på midten, så der skabes et byrum mellem Dortheavej og bebyggelsen.

Høringsperiode og borgermøde
Forslaget er i høring til den 11. november. Der er borgermøde om forslaget den 25. oktober kl. 19 – 21 i BIBLIOTEKET på Rentemestervej 76.

Mere information
Link til høringsmaterialet.