Bispebjergs børn på budgettet

Bispebjergs børn er kommet med på kommunens budget for næste år. Tagensbo Skole får en madskoleprofil, og Smedetoften 12 bliver Børne- og Ungehus. Underhusets ungdomsklub får en multibane og Lundehusskolen en 7 mands kunstgræsbane. Endelig bliver der flere daginstitutionspladser i Bispebjerg til bydelens yngste borgere. Det er nogle af resultaterne af de politiske forhandlingerne om næste års budget.

Områdefornyelse på vej
Teknik- og Miljøforvaltningen skriver i disse måneder på en ansøgning til staten om to nye områdefornyelser i Bispebjerg. Næste års budget reserverer også kommunale midler til de to områdefornyelser, ligesom der også er afsat også midler til boligsociale helhedsplaner og til byfornyelsesprojekter. Nogle af disse midler skal anvendes i Bispebjerg.

Skybrudplan sætter ind i Bispebjerg
Lyngbyvejen har flere gange været oversvømmet, og Emdrup og Ryparken bliver da også del af den skybrudsplan, som budgettet for næste år afsætter 50 mio. kr. til.

En enkelt ny cykelsti
Det bliver også til en enkelt ny cykelsti på Frederiksborgvej. Mere præcist på strækningen fra Birkedommervej til Glasvej. Tilgengæld kom den længe ønskede underføring af cykelstien ved Fyrbødervej til DSB-arealet ikke med i næste års budget.

Flere forslag må vente
Der er flere forslag til indsatser i Bispebjerg, som ikke blev vedtaget ved dette års forhandlinger. Det gælder f.eks. forvaltningernes forslag om hastigshedsnedsættelse på Ring 2, grønt bånd i Bispeparken og ombygning af krydset ved Tomsgårdsvej og Frederiksborg. De forslag bliver formentligt genfremsat til næste års forhandlinger.