Nordkanalen bliver renset

Københavns kommune har i gangsat en oprensning af sedimentet fra Nordkanalen for at forbedre vandkvaliteten. Det har længe været et ønske at forsøge at oprense det stærkt forurenede sediment. Det nye depot i Nordhavn ønsker at teste forurenet sedimenter, og Nordkanalen er velegnet til dette forsøg. En analyse fra 2006 viser, at sedimentet er forurenet med fosfor, stærkt forurenet med olie og i mindre grad med tungmetaller.

I Københavns kommunes handleplan har man lagt op til at Gladsaxe og Gentofte Kommune bør reducere deres kloakoverløb til Nordkanalen FØR en oprensning af kanalen. Men der er valgt at gå videre med oprensningen i troen på, at de to kommuner snarest vil reducere deres overløb.