Kunsten at skabe tryghed


Kunsten at skabe tryghed

Byens lokaludvalg og områdefornyelser står bag mange gode lokale tryghedsskabende indsatser. Nogle af de gode eksempler er nu blevet samlet i et katalog. Kataloget er praktisk og handlingsrettet og giver en kort beskrivelse af aktiviteterne, gode tips og nævner en kontaktperson, som kan uddybe erfaringerne med de enkelte aktiviteter.
Lokalt engagement er afgørende
Det lokale engagement er helt afgørende for, om vi oplever os som trygge i vores by. Derfor er der også stort fokus på at inddrage lokale ressourcer og kræfter i det tryghedsskabende arbejde. Med kataloget håber lokaludvalg og Center for Sikker By, at det bliver lettere at lære af hinadnens gode erfaringer og at deltage i det tryghedsskabende arbejde. I kataloget kan man således blandt andet læse om gode erfaringer med grønne og mobile byrum, debatarrangementer om kriminalitet med forældre og skolebørn samt borgermøder i udvalgte boligområder for at inddrage unge beboere og forhindre hærværk.

Tryghed et tema i bydelsplaner
I løbet af 2012 skal alle lokaludvalg udarbejde en bydelsplan, der skal give konkrete bud på lokale projekter, som kan indgå i budgetforhandlingerne for 2014. Lokaludvalgene skal indtænke tryghedsfremmende aktiviteter i bydelsplanen, og kataloget er tænkt som hjælp og inspiration til dette arbejde. Kataloget indgår som et led i et nyt initiativ med fokus på at styrke samarbejdet mellem lokaludvalg og Center for Sikker By.Tanken er at opdatere kataloget en gang årligt, så flere gode eksempler kommer frem til inspiration for andre.

Læs mere
Download Erfaringskataloget_print
Læs Erfaringskataloget_web