Trafiksikre skoleveje

Grøndalsvænge skole og Tagensbo skole har begge fokus på sikre skoleveje. Begge skoler er berørt af tung trafik, blandt andet i forbindelse med metrobyggeriet, hvor tunge lastbiler hver dag skal igennem bydelen. Bispebjerg Lokaludvalg er i kontakt med begge skoler om problematikken og har iværksat et møde med Tagensbo skole. Københavns Kommunes er ligeledes i gang med etablering af en række trafikdæmpende foranstaltninger i nærområdet til Tagensbo skole.