Søg penge i genanvendelsespuljen

Forsøg med genanvendelse i din bolig?

Hvis du har en god ide til hvordan genanvendelsen kan øges i din opgang eller karre, kan du måske få hjælp til at afprøve ideen. Københavns Kommune har afsat midler forsøg med udvikling af nye affaldsløsninger. Pengene skal støtte projekter, som på en nytænkende måde bidrager til at gøre det nemt og effektivt at øge genanvendelsen og affaldssorteringen. Læs mere om støttekriterierne og hent et ansøgningsskema og send det ind inden 1. april eller 15 august 2014.

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/indretning-med-plads-til-affald