• Fælles aktiviteter på tværs af generationer

  Bydelspuljen har givet penge til børneteater, træfest og naturhistoriske eventyr! Spændende initiativer i Bispebjerg med fælles aktiviteter på tværs af generationer – lokale institutioner som fritidshjem og børnekulturhuse.

 • Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

  Bydelspuljen har støttet Lersøgrøftens Integrationsbyhaver. En byhave der skaber fællesskaber på tværs. Projektet er netværksskabende og med til at forskønne bydelen.

 • FAKTI

  Bispebjerg bydelspulje har støttet FAKTI.
  FAKTI sætter fokus på at forbedre trivslen for flygtninge og indvandrerkvinder i deres aktivitetshus og sansehave. Det er vigtigt at styrke socialt liv og netværk i Bispebjerg.

Vil du være med til at gøre Bispebjerg til en lidt sjovere, grønnere, tryggere og mere attraktiv bydel? Har du en ide til et projekt eller arrangement, der kan hjælpe bydelen på vej? Så kan du søge om økonomisk støtte fra Bydelspuljen.

Formålet med Bydelspuljen

Bydelspuljen er til for borgere, netværk, foreninger, organisationer m.fl. i Bispebjerg. Der støttes initiativer, der fremmer nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i Bispebjerg. Projekter om dialog, samarbejde og fælleskab er nogle af de aktiviteter, som kan få støtte fra puljen. Også tiltag, der forskønner bydelen kan modtage støtte. Puljen fordeler årligt op til 2 millioner kroner. Bispebjerg Lokaludvalg administrerer puljen på vegne af Københavns Kommune.

Sådan søger du

Du skal indsende et udfyldt ansøgningsskema, hvis du vil søge om økonomisk støtte fra Bydelspuljen. Din ansøgning må max. fylde 6 sider, og bilag må ikke vedlægges. Du kan downloade ansøgningsskemaet elektronisk eller få fingre i papirudgaven hos sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg (vi holder til på Rentemestervej 76, 2. sal). Lokaludvalget behandler ansøgninger fire gange årligt. Alle ansøgninger der er blevet tildelt puljemidler skal udfylde et evalueringskema og sende det, samt et regnskab, til sekretariatet, når projektet er afviklet.

Mere information og dokumenter til download

 • Retningslinjer

  Her finde du alt information om formålet med puljen, hvem der kan søge, kriterierne for ansøgninger, nødvendig dokumentation og alt om udbetalinger. Start her hvis du ikke har søgt før. Download

 • Ansøgningsskema

  Her har du ansøgningsskemaet som skal indsendes til sekretariatet. Du beskriver projektet med titel, resumé, tilknyttede personer, kontaktoplysninger, beløb og lignende nødvendige informationer. Download

 • Evalueringsskema

  I evalueringskemaet beskrives de gennemførte aktiviteter, og erfaringer der er gjort. Skemaet sendes til sekretariatet når projektet er afviklet. Download

 • Tidligere støttet projekter

  Hvis du vil se hvilke projekter der tidligere har fået støtte, kan du klikke her.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister for 2021:

 • 1. februar 2021 kl. 12.00
 • 1. april 2021 kl. 12.00
 • 1. september 2021 kl. 12.00
 • 1. november 2021 kl. 12.00

NB: Den sidste frist for at søge bydelspuljen i 2020 var 1. november

Bispebjerg Lokaludvalg giver støtte til arrangementer under forudsætning af, at lokaludvalget og København Kommune nævnes som tilskudsgiver i forbindelse med informationsmateriale, plakater og lignende. Hent logoer, højreklik her for at hente Bispebjergs logo og højre klik her for at hente København Kommunes logo. Vælg “gem billede som…”

Bispebjerg Lokaludvalg | Rentemestervej 76, 2. sal | 2400 Kbh. NV | 26 25 10 17 | bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk | web by DZ-015