Pulje til mere genanvendelse

Har du en god idé til et pilotprojekt til din gård, så I kan øge kildesorteringen af affaldet?

Hvis du har en god ide til hvordan genanvendelsen kan øges i din opgang eller karre, kan du måske få hjælp til at afprøve ideen. Københavns Kommune har afsat midler forsøg med udvikling af nye affaldsløsninger. Pengene skal støtte projekter, som på en nytænkende måde bidrager til at gøre det nemt og effektivt at kildesortere. Læs mere om støttekriterierne og hent et ansøgningsskema og send det ind inden 1. oktober 2013.

Læs mere her: http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/indretning-med-plads-til-affald