Bydelsplanen er godkendt!

Med 15 projektforslag og knappe ressourcer foreligger der nu Lokaludvalget et stort arbejde for at skabe mulighed for realisering af projekterne. Bydelsplanen indgår som konkrete forslag til budgetforhandlingerne i Københavns kommune i 2014. Politikkerne i Københavns Borgerrepræsentation kan altså gøre brug af bydelsplanens forslag som indspark til budgetforhandlingerne i år 2014. Bispebjerg Lokaludvalg arbejder i skrivende stund benhårdt på at skabe opbakning til projektforslagene, og venter ikke på at budgetforhandlingerne går i gang. Alle 15 projekter er vigtige for Bispebjergs udvikling, dog har Lokaludvalget prioriteret at fem af projekterne, får midler ved budgetforhandlingerne i 2014. De fem projekter er fordelt, så de tilgodeser forskellige områder indenfor udviklingen af Bispebjerg. Du kan læse mere om de fem projekter her i bydelsplanen:

  • Lokal udvikling i Ryparken (s. 22-23).
  • Lige adgang til sundhed (s. 24-26).
  • Utterslev Mose (s. 36-38).
  • Bispebjerg som studiebydel (s. 42-43).
  • DesignLab Råstof (s. 46-47).

Har du spørgsmål til bydelsplanen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet for Bispebjerg Lokaludvalg.